• Bước 1: Dán link sản phẩm Shopee vào bên trên 👆 và bấm Gửi, sau đó sản phẩm sẽ TỰ ĐỘNG ĐƯỢC THÊM vào giỏ live chỉ sau 5 giây.

• Bước 2: Bấm vào nút tới LiveStream 👉 vào live đang phát 👉Bấm vào giỏ hàng 👉 Sản phẩm của bạn ở ngay vị trí đầu tiên (áp được các mã live).

Thông Tin Liên Hệ:

Live: https://shope.ee/40Dax0Qwqn

FaceBook:

Telegram:

Zalo: https://zalo.me/g/rmufax190